Skip to content

Προηγούμενες διοργανώσεις

Ωκεανίδα 2023

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τον πίνακα ανακοινώσεων, τα έγγραφα του αγώνα και τα αποτελέσματα:

Ωκεανίδα 2023

Ωκεανίδα 2022

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τον πίνακα ανακοινώσεων, τα έγγραφα του αγώνα και τα αποτελέσματα:

Ωκεανίδα 2022

Ωκεανίδα 2021

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τον πίνακα ανακοινώσεων, τα έγγραφα του αγώνα και τα αποτελέσματα:

Ωκεανίδα 2021

Ωκεανίδα 2020

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τον πίνακα ανακοινώσεων, τα έγγραφα του αγώνα και τα αποτελέσματα:

Ωκεανίδα 2020