ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ταχύρυθμα μαθήματα ιστιοπλοΐας

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1η Θέση στον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2019
1η Θέση στον Αγώνα  ΠΑΡΑΚΤΙΑ – ΙΩΣΗΦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2020