Έγγραφα Αγώνα – Race Documents

Η διοργάνωση θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2021-2024 (RRS 2021-2024) και όπως αυτοί τροποποιούνται στο Virtual Racing Rules of Sailing, με ημερομηνία έκδοσης 22 Ιανουαρίου 2019. Πατήστε εδώ για την τρέχουσα έκδοση των Virtual Racing Rules of Sailing.