Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τον πίνακα ανακοινώσεων και τα έγγραφα του αγώνα. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν επίσης στο παρακάτω link:

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4341/event