Συμμετέχοντες

Oceanida21_EntryList_Classic (.pdf)

Oceanida21_EntryList_Dinghies (.pdf)

Oceanida21_EntryList_Latin (.pdf)

Oceanida21_EntryList_Traditional (.pdf)

 

Αποτελέσματα

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Oceanida21_Overall.pdf

Oceanida21_Classic_R12.pdf

Oceanida21_Dinghies_R12.pdf

Oceanida21_Latinia_R12.pdf

Oceanida21_Traditional_R12.pdf

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021

Oceanida21_Classic_R34.pdf

Oceanida21_Dinghies_R34.pdf

Oceanida21_Latinia_R34.pdf

Oceanida21_Overall.pdf