Οδηγίες Πλου-Ωκεανίδα 2021 (.pdf)

 

Sailing Instruction-Oceanida 2021 (.pdf)