Συμμετέχοντες

Λίστα Συμμετοχόντων (.pdf)

Αποτελέσματα

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Oceanida20_R1_R2_Classic

Oceanida20_R1_R2_Dinghies

Oceanida20_R1_R2_Latinia

Oceanida20_R1_R2_Traditional

Oceanida20_Overall_Latin

Oceanida20_Overall_Classic_Traditional_Dinghies

 

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020

Oceanida20_R3_R4_Classic

Oceanida20_R3_R4_Dinghies

Oceanida20_R3_R4_Traditional

Oceanida20_R3_Latinia

Oceanida20_R4_Latinia

Oceanida20_Overall_Classic_Traditional_Dinghies

Oceanida20_Overall_Latinia